REKLAMNÍ AGENTURA
Ma
rtin Kalina
www.reklamacz.cz

608 771 099

info@reklamacz.cz

Kontakt:
Sídlo firmy:

Řešovská 495
Praha 8
180 00

49285895

CZ7306180431

Živnostenský list vydán Úřadem městské části Praha 8 pod číslem jednacím 117823/93-3081 ze dne 17.11.1993.


608 771 099


info@reklamacz.cz


IČ:

DIČ:

Prostory na polepy vozidel: